Com Hem

Com Hem finns till för att släppa loss kraften I svenska hushåll och småföretag. Com Hem levererar tv telefoni och höghastighetsbredband till svenska konsumenter och företag. Vi är en av Sveriges ledande operatörer med över 2 miljoner anslutna hushåll till vårt nät som gör det möjligt för oss att erbjuda våra digitala tjänster till 40 % av alla svenska hushåll.