Melker Schörling AB

Melker Schörling AB (”MSAB”) är ett aktivt investmentbolag som verkar för långsiktig industriell utveckling och är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. MSAB är stor aktieägare i sex börsnoterade företag; Hexagon, HEXPOL, AAK, ASSA ABLOY, Securitas och Loomis – samtliga med tydlig strategi och inriktning och är bland de världsledande inom sina respektive områden